Сет №5

D005
1800,00
р.
Сяки темпура(острый), Эби темпура (острый), Магура темпура (острый), Унаги темпура (острый), Кани темпура (острый), Тилапия темпура (острый)

Выход: 1320